Logo
 HR  ENG  ITA 

Ruralni razvoj

IPA-RD (5. komponenta IPA-e)

3 prioriteta:

Prioritet 1: poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda

 • Mjera 1. investiranje u poljoprivredna gospodarstva (5 sektora: mlijeko(kravlje), meso (goveđe, svinjsko, peradi), jaja, voće i povrće (stolno grožđe, žitarice i uljarice)
 • Mjera 2. investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda (6 sektora: mlijeko i mliječni proizvodi, meso, ribarstvo, voće i povrće, ribarstvo, maslinarstvo)

Prioritet 2: pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno- okolišnih mjera i     
                   LEADER-a

 1. Aktivnosti u svrhu poboljšanja okoliša i krajolika
  Predložena su 3 pilot projekta s ciljem stjecanja praktičnog iskustva na administrativnoj razini i razini korisnika.
  Predloženi pilot projekti: Park prirode Lonjsko Polje: Održavanje pašnjaka; Zagrebačka županija: Pilot mjera na oranicama;Park prirode Velebit: održavanje pašnjaka
 2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
  Primjena LEADER pristupa 

Prioritet 3: razvoj ruralne ekonomije

 1. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture korisnici: općine i gradovi do 10000 stanovnika (kao SAPARD Mjera 3)
 2. Razvoj i diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti

Sektori:

 • ruralni turizam
 • tradicionalni obrti
 • izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda pojedinačno ili grupe proizvođača
 • prerada na poljoprivrednom gospodarstvu
 • obnovljivi izvori energije na poljoprivrednom gospodarstvu
 • slatkovodno ribarstvo
 • gljivarstvo