Logo
 HR  ENG  ITA 

Pro.V.I.C. - Promocija i valorizacija istarskog goveda

Međunarodni  projekt  Pro.V.I.C.  (Promotion and Valorization of Istrian Cattle-Promidžba i valorizacija istarskog goveda) kandidirao je AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin  a financiran je  u   sklopu New Neighbourhood Programma (Novi program za susjedstvo)  INTERREG/CARDS-PHARE.

Aktivnosti projekta započele su odmah nakon potpisivanja Ugovora o bespovratnom financiranju 01. rujna 2008. godine. Trajanje projekta je 15 mjeseci počevši od dana potpisivanja Ugovora. Ukupna vrijednost projekta je 160.000,00 EUR.

Ciljevi projekta

Osnovni cilj ovog projekta je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja Istarskog goveda sa ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom kvalitete). Neposredni rezultati projekta biti će izrađeni pravilnici (moraju biti usklađeni sa europskom normativom) i standardi za sve faze uzgoja istarksog goveda i plasmana njegova mesa (od uzgoja, rasploda, ispaše i ishrane, preko tova, klanja, rasijecanja i zrenja mesa do njegove pripreme u ugostiteljstvu). Ono što je za kvalitetno meso istarskog goveda od velike važnosti, a u hrvatskom zakonodavstvu o hrani uopće ne postoji, je postupak zrenja goveđeg mesa. Upravo se taj postupak pokazao važnim za uspjeh tržišne  valorizacije  autohtonih pasmina goveda u Italiji. Putem ovog projekta pokušati će se postupak zrenja goveđeg mesa uklopiti u postojeće sanitarno–higijenske propise Zakona o hrani.

Sveukupni ciljevi su povećati broj grla u uzgoju na sljedeći način:

 • poboljšanjem uvjeta za uzgoj
 • povećanjem interesa i znanja mladih uzgajivača
 • poboljšanjem povezanosti sa srodnim gospodarskim djelatnostima

Faze aktivnosti

Aktivnosti projekta Pro.V.I.C. su artikulirane u 7 radnih paketa (work packages - WP), prezentiranih u nastavku, sa specifikacijom odgovornog partnera:

 • WP1: Osmisliti i definirati program rada za Kontrolni centar za uzgoj i klanje sukladno Studiji izvedivosti trajne zaštite istarskog goveda u sustavu ruralnog razvitka Istre.
 • WP2: Izraditi genetsku studiju i genetsku banku ove autohtone vrste goveda.
 • WP3: Organiziranje konferencije s ciljem edukacije i pružanja savjetodavnih usluga uključenim ciljnim skupinama
 • WP4: Definirati propise za uzgoj i klanje radi kontrole procesa proizvodnje mesa od istarskog goveda.
 • WP5: Donijeti program za tržišnu zaštitu proizvoda od istarskog goveda
 • WP6: Uspostaviti dijalog i prijenos najbolje prakse između regija, organizacija i uzgajivača koji se bave istim pitanjima.
 • WP7: Promidžbene aktivnosti

Rezultat

Kao ishod prije navedenih ciljeva i aktivnosti  u sklopu ovog projekta očekujemo sljedeće rezultate:

 • Povećanje broja uzgojenih grla i poljoprivrednika koji se bave uzgojem ove vrste goveda (mladih stočara),
 • Jedinstvenu primjenu nove metodologije i tehnika predloženih projektom i razmjenu najbolje stočarske prakse,
 • Poboljšanje povezanosti sa srodnim gospodarskim djelatnostima,
 • Aktiviranje Centra za kontrolu uzgoja s odobrenim programom rada,
 • Izradu genetske studije ove autohtone vrste goveda,
 • Utvrđivanje i primjenu propisa za uzgoj i klanje radi kontrole mesnih proizvoda od istarskog goveda,
 • Program za tržišnu zaštitu proizvoda od istarskog goveda,
 • Uspostavu dijaloga i razmjenu najbolje prakse između regija, organizacija i poljoprivrednika koji se bave istim pitanjima

Projekt pridonosi regionalnim naporima za očuvanje autohtonih životinjskih vrsta, regionalnoj politici na području zaštite okoliša, gospodarstva, turizma i energetike. Projekt također nadopunjuje nacionalne programe podrške poljoprivredi, te se nadovezuje na aktivni rad i tekuće programe podnositelja i partnera (Saveza uzgajivača istarskog goveda) na ovom području, i to na način da subjektima koji se bore za očuvanje ove ugrožene vrste omogućuje razvoj struktura i instrumenata potrebnih za postizanje njihovog plemenitog cilja.

Implementacija

Implementacija projekta započinje 01. rujna 2008. i trajati će 15 mjeseci.

Partneri u projektu

Hrvatska:

 • AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 • Grad Pazin
 • Istarska županija
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • SUIG

Italija:

 • PROINCARNE s.c.a.r.l. – udruženje proizvođača goveđeg mesa autohtonih pasmina regije Emilia-Romagna
 • ARPA – Agencija za zaštitu okoliša Regije Molise
 • Regija Emilia-Romagna
 • Regija Marche
 • Sveučilište u Padovi
 • ANANBIC – Nacionalna talijanska udruga za zaštitu autohtonih pasmina
 • Activa System