Logo
 HR  ENG  ITA 

AMAMO - Preko mora i planina

Međunarodni  projekt AMAMO („Attraverso il mari e i monti”) kandidirao je INFORMEST – centar za međunarodnu gospodarsku suradnju iz  Regije  Friuli Venezia Giulia,  a financiran je  u   sklopu New Neighbourhood Programma (Novi program za susjedstvo)  INTERREG/CARDS-PHARE.
Projekt je kandidiran  zajedno sa devet talijanskih i pet hrvatskih partnera u okviru  Mjere 2.2. – Prekogranična suradnja u primarnom i sekundarnom sektoru, a nositelj projekta s hrvatske strane je Istarska županija, odnosno Odjel za poljoprivredu, šumarstvo,lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu.
Projekt predviđa identificiranje, odabir, određivanje dobre prakse i širenje iskustava stečenih od strane partnera RAI - Talijanskih Jadranskih Regija (operativnog programiranja sektora, uživanja u postojećem prirodnom i kulturnom kapitalu, uz mjere obnove i društvenog upravljanja; izgradnje transnacionalnih mreža za stalni pristup inovaciji upravljanja).Polazeći od takvih iskustava pristupit će se izradi integracijskih operativnih programa lokalnog razvoja na područjima partnera PAO - Partnera Istočnog Jadrana (razni konteksti hrvatskih županija), te prema tome projektiranju i pokretanju sektorskih pilot inicijativa. Cilj procesa je stvaranje novih, stabilnih prekograničnih odnosa i promicanje proizvodne suradnje i razmjene između dviju strana Jadrana.

Aktivnosti

Aktivnosti projekta započete su potpisivanjem Ugovora o bespovratnom financiranju 3. listopada 2007.g. sa CFCA (Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje europskih projekata). Ukupna vrijednost  projekta iznosi  oko 1.260.000,00 eura, dok vrijednost  projekta za aktivnosti koje provode hrvatski partneri iznosi 291.525,00 eura. Vlastito učešće hrvatskih partnera  u projektu iznosi 18% od ukupne vrijednosti projekta. Trajanje projekta je sa početnih 10 produženo na 13 mjeseci. Više informacija o AMAMO projektu dostupno je na Internet stranicama www.amamo.eu

Ciljevi

ProjeCiljevi projekta Kroz valorizaciju endogenih resursa teritorija partnera u primorskim i prigorskim ruralnim sredinama, AMAMO teži za izgradnjom novih stabilnih odnosa i za unaprjeđenjem odnosa proizvodne suradnje i razmjene unutar europskog turističkog tržišta među Zemljama Jadranskog Područja. Specifični ciljevi Projekta

Faze aktivnosti

Aktivnosti projekta AMAMO su artikulirane u 5 radnih paketa (work packages - WP), prezentiranih u nastavku, sa specifikacijom odgovornog partnera.

 • WP1: Osnivanje Transnacionalnog Tajništva, vođenje projekta i umrežavanje izvršnih jedinica (Informest);
 • WP2: Analiza prošlih i trenutnih iskustava, odabir, vrednovanje i određivanje najbolje prakse operativnog integracijskog programiranja ruralnog turizma (Svim);
 • WP3: Strategije i metode za izradu Operativnih Programa i stvaranje projekata od lokalnog utjecaja (Općina Lecce);
 • WP4: Prekogranične promotivne pilot aktivnosti u okviru nove strategije za ruralni turizam (A.Z.R.R.I. – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.);
 • WP5: Strategija komunikacije (Informest).

Najvažnije aktivnosti koje AZRRI implementira u sklopu projekta AMAMO su:

 • Sufinanciranje ISAP 2007 – međunarodnog sajma pršuta u Tinjanu
 • Sudjelovanje AMAMO projekta u sklopu manifestaciji DANI MEDA 2008 u Pazinu
 • Promocija istarskih autohtonih rakija u sklopu Vinistra 2008
 • Studijsko putovanje istarskih agroturizama u talijansku Regiju Friuli Venezia Giulia
 • Edukacije i studijska putovanja naših djelatnika na području ruralnog razvoja
 • Izrada promotivnog DVD-a „Medne točke Istarske županije“

Detaljan opis svih aktivnosti koje implementira AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin dostupne su na Internet stranicama AMAMO projekta (www.amamo.eu).

Partneri

Talijanski partneri:

 • INFORMEST – Centar usluga i dokumentiranja za međunarodnu ekonomsku suradnju
 • Amministrazione Provinciale di Gorizia
 • Planinska zajednica pokrajine Carnia
 • ASDI - Agencija za razvoj industrijskog distrikta "Poljoprivredno-prehrambeni park San Daniele" konzorcij s o.o.
 • dolceNordEst - Konzorcij za turističku valorizaciju
 • A.I.P.O.  - Međuregionalna udruga uzgajivača maslina
 • Sviluppo Marche - SVIM s.p.a.  – Razvojna agencija Regije Marche
 • Regija Puglia
 • Općina Lecce

Hrvatski partneri:

 • Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
 • AZRRI  - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 • BIC Skrad s.r.l. - PINS
 • Splitsko dalmatinska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija

Slike