Logo
 HR  ENG  ITA 

RURALTOUR - Turistička promocija za održivi razvoj poljoprivrede u CADSES području

Natječaj: INTERREG IIIB CADSES

Projekt: Turistička promocija za održivi rast poljoprivrede u CADSES području RURALTOUR

U inicijativi koju promovira Europska zajednica kroz program INTERREG IIIB CADSES AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin provodila je projekt Ruraltour.

Inicijativa INTERREG IIIB CADSES ima za cilj postizanje bolje teritorijalne i ekonomske integracije unutar CADSES područja promovirajući harmoničniji razvoj europskog prostora. Područje CADSES obuhvaća Centralnu Europu,Jadran,Podunavski prostor, te Jugoistočnu Europu.

U projekt Ruraltour uključeno je 4 država članica EU i jedna država ne-članica EU. Uz AZRRI d.o.o. Pazin odnosno Istarsku županiju, koja je jedini predstavnik zemalja ne-članica EU, u projektu su sudjelovale Italija - odnosno njezine regije Veneto i Emilia-Romagna, Austrija odnosno njezina Savezna pokrajina Koruška, Mađarska - Regija Szecseny, Poljska – Županija Opole.

Projekt je odobren: 10. 05. 2006. a  započeo je za partnere iz EU u srpnju 2006. godine. Ugovor sa Delegacijom Europske Komisije u Hrvatskoj  potpisan je 06. 11. 2006. kada je za AZRRI d.o.o. Pazin počela provedba projekta.  

Ukupna vrijednost projekta je 1.287.638,00 Eura a vrijednost projekta za AZRRI je 70.300,00 Eura.

Najveći rezultat projekta RuralTour bio je širenje RuralTour metode, koja predstavlja jedinstveni sustav za promidžbu i razvoj turizma u ruralnim ili manje razvijenim područjima te pruža potporu rastu poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava u navedenim područjima.

Kako je ruralni dio Istre bogat prirodnim, arhitektonskim i gastronomskim bogatstvima te su najjači potencijali ruralne Istre vrlo očuvana tradicijska osnova te njegovanje tradicijskih vrijednosti uz originalnost tradicionalnih proizvoda svim je aktivnostima u projektu RURALTOUR  cilj promocija istarskog područja.

Uz održane sastanke u sjedištima svih projektnih partnera na kojima je omogućena razmjena znanja i iskustava  između svih partnera u provođenju Marketing plana za razvoj ruralnog turizma, i održane edukativne radionice s ciljem edukacije o ruralnom turizmu među javnim i privatnim poduzećima u ruralnom području, projektom su realizirani promotivni materijali sa objavljenim resursima ruralnog područja Istre koji su potencijalno zanimljivi turistima.

Objavljivanjem web stranice www.ruraltour.com sa bazom podataka turističkih resursa i izradom promo materijala, rezultati projekta ne završavaju nego ostaju na korištenje sadašnjim i budućim posjetiteljima ovih područja.

Svakako će izrađen Ruraltour vodič kojeg je izradio austrijski partner i CDROM kojeg je izradio partner iz Regije Emilia Romagna, Italija pridonijeti većoj promociji projekta i svih uključenih ruralnih područja  i regija uključenih u projekt.

Ciljevi:

Zbog pomanjkanja  promocije ambijentalnih, pejzažnih i kulturnih resursa, te isto tako mali broj kvalitetnih smještajnih turističkih kapaciteta su neki od razloga zašto ruralna područja ne ostvaruju prihode kao što to ostvaruju druga područja.

Cilj ovog projekta je upravo integrirana promocija ruralnog područja sa svim njegovim resursima zanimljivim u turističkoj ponudi (prirodne i kulturne znamenitosti, kulturni i sportski događaji, tipični proizvodi i gastro ponuda, smještajni kapaciteti, gospodarski događaji).

Faze aktivnosti:

 1. Projektna administracija i tehnička koordinacije
 2. Izrada Marketing plana i strategije brandinga
 3. Odabir pilot područja i opis članova mreže
 4. Održivi pilot projekt ruralnog turizma – Edukacija članova
 5. Evaluacija i promocija projektnih rezultata

Rezultati:

Jedan od najvažnijih rezultata projekta je postavljanje web stranice http://www.ruraltour.com/ budući da je izrađen po Ruraltour metodologiji, odnosno po jedinstvenoj metodi vrši promidžbu svih ruralnih krajeva obuhvaćenih projektom. Sve važne podatke o projektu sadrži višejezična brošura izrađena u 6000 primjeraka. RuralTour Vodič koji predstavlja  završni rezultat projekta izrađen u 2000 primjeraka sadrži sve rezultate projekta u smislu turističke ponude sakupljene od projektnih partnera i namijenjene turistima. 6000 komada CDROM-a koji sadrže sadržaj Ruraltour Vodiča, brošure i dio sadržaja web stranice. Projektom su realizirana i dva operativna priručnika (Marketing plan, Branding).
Hrvatski partner realizirao je 600 komada promo mape „Otkrijte ruralnu Istru“, 75 komada Ruraltour vodiča „Kulturna baština, vino i okusi“, 10 promo tabela Ruraltour i 1000 komada brošura Ruraltour.

Implementacija:

Sa implementacijom aktivnosti započeli smo u novembru 2006.godine kada je potpisan Ugovor sa Delegacijom Europske Komisije u Hrvatskoj. Na projektu su iz AZRRI d.o.o. Pazin radile tri osobe.
U tijeku projekta sve aktivnosti vršene su paralelno između svih partnera. Implementacijski period Za AZRRI d.o.o. Pazin trajao je 17 mjeseci u tijeku kojih su izvršene sve aktivnosti: Sudjelovanje na projektnim sastancima, odabir i opis pilot područja i članova, edukacijske radionice i izrada promo materijala.

Partneri u projektu:

 • REGIJA VENETO, ITALIJA – Odjel za promociju poljoprivredno poljoprivrednih proizvodu
 • REGIJA EMILIA ROMAGNA, ITALIJA  -  Odjel za turizam
 • ŽUPANIJA OPOLSKIE, POLJSKA  - Odjel za koordinaciju operativnih programa
 • POKRAJINA KORUŠKA, AUSTRIA – Odjel za poljoprivredu
 • MICRO-REGIONAL RAZVOJNA AGENCIJA  PODRUČJA SZECSENY – MAĐARSKA
 • ISTARSKA ŽUPANIJA, HRVATSKA, AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin