Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

05.05.22 13:24 Starost: 145 d

JAVNI POZIV za sudjelovanje na radionici „Inovativna jela od mesa lokalne peradi 2“

 

Specijalizirana radionica „Inovativna jela od mesa lokalne peradi 2“ provodi se u sklopu projekta KLIK Pula, a održat će se u ponedjeljak i utorak, 23. i 24.05.2022. godine u Edukacijsko gastronomskom centru Istre s početkom u 09:00 h.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (u daljnjem tekstu ŠTUT Pula) kao nositelj projekta KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma i AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (u daljnjem tekstu AZRRI d.o.o.) kao partner na projektu objavljuju JAVNI POZIV  za sudjelovanje na radionici „Inovativna jela od mesa lokalne peradi 2“.

U sklopu projekta KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma provode se specijalizirani programi za usavršavanje odraslih polaznika. Dvodnevna radionica „Inovativna jela od mesa lokalne peradi 2“ jedan je od specijaliziranih programa, za čiju provedbu je zadužen AZRRI d.o.o. u suradnji sa ŠTUT Pula.
Zbog izuzetno velike zainteresiranosti polaznika, ponovno se organizira radionica „Inovativna jela od mesa lokalne peradi“ a sve kako bi im omogućili učenje i stjecanje znanja i vještina po pitanju pripreme inovativnih jela na bazi lokalne peradi te načina vrednovanja gastronomskog potencijala bijelog mesa različitih vrsta.

Meso peradi dio je tradicionalne ponude jela u Istri te se konzumiralo na cjelokupnom teritoriju istarskog poluotoka. Postoji više razloga za tradicionalni uzgoj peradi, počevši od kratkog trajanja uzgoja pa do odlične iskoristivosti namirnice te na kraju i nutritivna vrijednost bijelog mesa peradi po dostupnim cijenama.

Svrha ove radionice jest osvijestiti pripadnike sektora ugostiteljstva i hotelijerstva o različitim načinima gastronomskog vrednovanja lokalne peradi kroz inovativna jela. Struktura radionice bit će podijeljena na teorijski i praktični dio, na način da se prvog dana obrađuje teorijski aspekt radionice, a drugi dan je predviđen za praktičnu pripremu uključujući polaznike. Chef predavač ove dvodnevne specijalizirane radionice bit će renomirani hrvatski chef, Zdravko Tomšić.

Radionica je besplatna za sve sudionike, a održat će se u ponedjeljak i utorak, 23. i 24.05.2022.  godine u didaktičkoj kuhinji Edukacijsko gastronomskog centra Istre (Gortanov brijeg 1, Pazin) s početkom  u 09:00 sati.

Prijave se zaprimaju do popunjenosti slobodnih mjesta, i to za po jednog polaznika iz svakog od prijavljenih objekata/institucija. Molimo sve zainteresirane da svoje prijave za sudjelovanje šalju e-mailom na iris.pentek(at)azrri.hr.

iris.pentek(at)azrri.hrNapomena: aktivnost se provodi u organizaciji regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula-ŠTUT Pula.

Više informacija potražite u dolje navedenom dokumentu Javnog poziva.