Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

20.11.23 07:03 Starost: 216 d

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin raspisuje natječaj za prijem u radni odnos

 

za radno mjesto: Stručni suradnik odgovoran za stočarstvo i poljoprivredu u Centru za održivi razvoj stočarstva – 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Stručni suradnik provodi tehničke aktivnosti uzgojnih programa izvornih pasmina za koje je AZRRI ovlašten, obilazi gospodarstva uzgajivača koji sudjeluju u programu zaštite istarskih izvornih pasmina, izrađuje izvješća o promjenama u stadu i uzgoju, izuzima uzorke za potrebe banke gena, obrađuje ih i unosi podatke u baze podataka, vodi evidencije o vlastitim gospodarstvima, farmama, upravlja bazama podataka Centra za stočarstvo i banke animalnih gena, po uputama vodi aktivnosti mjerenja u provedbi zootehničkih testiranja, vodi evidencije u sustavu zaštićenih oznaka za poljoprivredno-prehrambene proizvode, obavlja druge poslove za koje je osposobljen, a koje mu naloži voditelj

 

Osoba koja se zapošljava treba imati slijedeće kvalifikacije:

Razina obrazovanja: SSS/VŠS

Struka: SSS poljoprivrednog, veterinarskog ili sličnog smjera

            VŠS poljoprivrednog ili sličnog smjera

 

Radno iskustvo/ostali uvjeti:

- Iskustvo na sličnim poslovima u struci, posebno u radu s istarskim izvornim    pasminama

- za SSS najmanje 10 godina radnog iskustva u izravnom radu s domaćim životinjama - stokom

- za VŠS najmanje 3 godina radnog iskustva u izravnom radu s domaćim   životinjama - stokom

- Korištenje stranih jezika prvenstveno engleskog

- Dobro poznavanje i korištenje računala u radu

- Vozačka dozvola B kategorije

 

Dodatno potrebna znanja i vještine:

• organiziranost i odgovornost prema radu

• komunikacijske vještine

• sklonost timskom radu

• spremnost na usvajanje novih vještina i znanja

 

 Dokazi uz ponude:

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1.    Prijavu na Natječaj

2.    Životopis

3.    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (Kopiju svjedodžbe/diplome)

4.    Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5.    Domovnica

 

 

Način i rokovi za podnošenje ponuda:

 

Natječaj je otvoren 20.11.2023.

Rok prijave je 15 dana, do 05.12.2023. u 15.00 sati.

 

Prijave molimo slati e-mailom  na adresu info(at)azrri.hr 

ili poštom na adresu;

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52 000 Pazin

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.

 

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin zadržava pravo poništiti javni natječaj te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.