Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

28.06.24 12:03 Starost: 18 d

Natječaj za dodatno tehničko osoblje - 1 osoba - Ugovor o djelu

 

AZRRI d.o.o. Pazin dana 28.06.2024. objavljuje natječaj za  dodatno tehničko osobe na određeno vrijeme, od 16.08.2024. do 16.10.2024. putem Ugovora o djelu.

Osoba koja se angažira kao tehničko osoblje u sklopu BANKE GENA AZRRI-a, mora biti VSS struke – veterinarske i/ili slično te će se angažirati na slijedećim poslovima:

Izrada protokola za održavanje genetskih resursa istarske koze i istarske ovce in vivo i in vitro:

 1. Protokoli održivog uzgoja koji je zaštićen od predatora, neinvazivna mobilizacija jarčeva te manipulacija s nesuradljivim / lošije socijaliziranim jedinkama životinja, aspekti dobrobiti životinja;
 2. Protokoli, metode i tehnike sinkronizacije spolnog ciklusa i pospješivanje
 3. reprodukcije, pravilno vođenju rasploda, asistirane reprodukcijske metode;
 4. Protokoli i metode izuzeća, analitike i pohrane embrija, jajnih stanica i sjemena;
 5. Plan edukacije djelatnika u kontaktu s genetskim materijalom dobivenim sukladno ovim protokolima, znanstveno istraživačke vrijednosti genetskog materijala dobivenog ovim protokolima pri banci gena AZRRI.

Dolazak na teren jednom, a po potrebi dva puta tjedno u vlastitom trošku.

Ostali uvjeti:

 1. Posjeduje doktorat;
 2. Minimalno 30 napisanih znanstvenih radova (životopisu priložiti popis);
 3. Stručnjak je sudjelovao na stručnom usavršavanju na međunarodno priznatim institucijama koje se bave različitim aspektima asistirane reprodukcije na domaćim životinjama;
 4. Suradnja na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima iz područja veterinarskih znanosti: asistirana reprodukcija, tehnike očuvanja domaćih životinja – banka gena (životopisu priložiti popis projekata)
 5. Dobro poznavanje rada na računalu;
 6. Poznavanje jednog stranog jezika;
 7. Obavezno položena B kategorija vozačkog ispita.

Natječaj je otvoren dana 28.06.2024.

Rok prijave je 8 dana, do 06.07.2024. u 15.00 sati.

Zainteresirani kandidati svoje molbe sa životopisom mogu slati na e-mail: info@azrri.hr.

ili poštom na adresu;

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52 000 Pazin

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

 1. Prijavu na Natječaj;
 2. Životopis

  Prilozi životopisu:

  Prilog 1 - Popis napisanih znanstvenih radova,

  Prilog 2 – Dokaz da je stručnjak sudjelovao na stručnom usavršavanju na međunarodno priznatim institucijama koje se bave različitim aspektima asistirane reprodukcije na domaćim životinjama;

  Prilog 3 – Dokaz da je stručnjak sudjelovao u suradnji na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima iz područja veterinarskih znanosti: asistirana reprodukcija, tehnike očuvanja domaćih životinja – banka gena;

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.

Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave.