Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO) (copy 1)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


ADRI.C.LAB – „The Adriatic Centre for the rural development actors"

ADRI.C.LAB-Jadranski Centar za dionike ruralnog razvoja. Osnivanje mreže ruralnih „clustera“ i dionika u Jadranskom području.

Dionici ruralnog razvoja na jadranskom prostoru su Institucije, lokalne i regionalne uprave, razvojne agencije, udruge  te privatni sektor. Zajedničkim djelovanjem svih dionika razvoja postići će se sinergija te usklađenost održivog ruralnog razvoja. Cilj projekta je izrada zajedničkog modela upravljanja ruralnim teritorijem temeljen na razvoju javno-privatnih partnerstva te istovremenim stvaranjem mreže dionika ruralnog razvoja unutar uključenog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Albanija i Grčka). Ta će mreža biti koordinirana od zajedničkog Centra za ruralni razvoj a njezin će rezultat biti izrada strategije održivog razvoja ruralnih područja uključenih u projekt. Tako stvorena mreža pružat će snažnu potporu svim žiteljima i subjektima ruralnih područja Jadrana (srednje i malo poduzetništvo, razvojne agencije, institucijama itd.) u procesima priključivanja Hrvatske u Europsku Uniju s posebnim naglaskom na održivi razvoj ruralnih područja.

Specifični ciljevi projekta su: (1)poticanje i jačanje partnerstva privatnog i javnog sektora unutar uključenih područja, (2) poticanje valorizacije endogenih resursa te proizvodnje autohtonih proizvoda jadranskog područja, (3) edukacija i podrška na temu održive i ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda te (4) podrška u modeliranju i strateškom planiranju dionicima projekta

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Mjera: 1.4. Institucionalna suradnja

Trajanje projekta: 36 mjeseca

Partneri u projektu:
LP: Provincia di Udine  (Italija)
P1: Zadružna kreditna banka  Bassa Friulana (Italija)
P2: Zadružna kreditna banka  Basiliano (Italija)
P3: AIPO -  Interregionalno udruženje maslinara i maslinovog ulja, (Italija)
P4: Ce.U.B. Soc. Cons.a r.l. – Sveučilišni centar  Bertinoro (Italija)
P5: Lokalna akcijska grupa "Colli Esini San Vicino" s.r.l., (Italija)
P6: Lokalna akcijska grupa "Terra dei Trulli e di Barsento" s.c. a r.l., (Italija)
P7: Općina  Lecce, (Italija)
P8: Mreža za ruralni razvoj Slovenije  (Slovenija)
P9: DUNEA d.o.o. – Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije, (Hrvatska)
P10: Poduzetnički inkubator SKRAD d.o.o. (Hrvatska)
P11: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P12: Centar za razvoj Jablanickog i Pcinjskog okruga (Srbija)
P13: Lokalna akcijska grupa Terra d’Arneo (Italija)
A1: Regija Puglia (Italija)
A2: Talijanski centar za turizam i turističku promociju (Italija)
A3: Općina Sacile (Italija)

UKUPAN BUDGET: 1.866.000,00 EUR
BUDGET AZRRI: 130.000,00 EUR (110.500,00 EUR iz IPA fonda i 19.500,00 EUR nacionalno sufinanciranje)