Logo
 HR  ENG  ITA 

  

IME PROJEKTA  AGRO4FOOD

Innovation driven growth for a competitive and sustainable agro- food sector in adriatic area

Inovativni rast za konkurentan i održiv poljoprivredno prehrambeni sektor jadranskog područja

 

VODEĆI PARTNER           AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

STRATEŠKA TEMA           1.            Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskoj regiji

GLAVNI CILJEVI                                Opći cilj projekta jest poticati uravnotežen i održiv razvoj poljoprivrednog i       poljoprivredno-prehrambenog sektora na cijelom Jadranskom prostoru, kroz jačanje procesa suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru između jadranskih obala te kroz povećanje tehnološkog transfera i inovacija u proizvodnom sustavu.

Realizacija projekta omogućit će da Jadranski prostor  postane „inovativni prostor“ u kojem je primarni sektor konkurentniji i održiviji, pružajući tako nove mogućnosti razvoja.

UKUPNI PRORAČUN      10.252.000,00 Eura

PRORAČUN AZRRI          AZRRI: 2.020.000,00 Eura

Gospodarstvo u Jadranskom prostoru uglavnom je zastupljeno u primarnom sektoru. Namjera Projekta AGRO4FOOD  jest pružiti Jadranskom prostoru mogućnost da postane „inovativni prostor“ u kojem će primarni sektor povećati svoju konkurentnost i održivost, dajući tako nove mogućnost razvoja malim i srednjim gospodarstvima tog područja.

Područje primjene projekta obilježeno je snažnim poljoprivrednim potencijalom koji može razviti visoke prihode i visokovrijednu proizvodnju. Ti potencijali uglavnom ostaju neizraženi na istočnoj strani jadranske obale gdje razine kvalitete i kvantitete proizvodnje imaju prostora za bolji trend rasta. Naime, poljoprivredni sektor u tim državama, iako predstavlja jedan od najvažnijih izvora zapošljavanja i ostvaruje najveći udio u nacionalnom  BDP-u, podložan je problemima koji većini poljoprivrednih poduzeća ne dopuštaju razvoj i poboljšanje kvalitete kao ni mogućnost očuvanja okoliša. Ti su problemi uglavnom vezani uz nedostatak tehničke pomoći i inovacije proizvodnih procesa.

Opći cilj AGRO4FOOD jest poticati uravnotežen i održiv razvoj poljoprivrednog i poljoprivredno-industrijskog sektora u cijeloj Jadranskom prostoru kroz jačanje procesa suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru između jadranskih obala te kroz povećanje tehnološkog transfera i inovacija u proizvodnom sustavu.

 

Projektom je predviđena na području Istarske županije uspostava 5  Podcentra za pojedine djelatnosti u sklopu Centra za ruralno regionalni razvoj (Centar) i to :

1.      za održivi razvoj maslinarstva sa sjedištem u Vodnjanu

2.      za održivi razvoj gljivarstva sa sjedištem u Buzetu (mjesto Vrh)

3.      za održivi razvoj vinarstva i vinogradarstva sa sjedištem u Poreču

4.      za praćenje i provedbu Nitratne direktive (pedološki laboratorij) sa sjedištem u Pazinu

5.      za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti Istre sa sjedištem u Pazinu

Uspostavom Centra i njegovih Podcentra za pojedine djelatnosti u interesu je stvaranja kvalitetnih uvjeta za razvoj privatnog poduzetništva u ruralnom prostoru, vodeći računa o održivom razvoju.

Osim toga projektom je predviđena kupnja laboratorijske opreme za Laboratorij 5 biotehničkog odjela Centra za istraživanje metala Istarske županije- METRIS.

 

Ostali partneri projekta također će razvijati razvojne centre i tehnološke parkove:

Bosna i Hercegovina: uspostava laboratorija za vinarstvo i vinogradarstvo

Zadarska županija: uspostava laboratorija za vinarstvo i vinogradarstvo

Slovenija: uspostava rasjecaone za autohtone pasmine

Italija: kupnja laboratorijske opreme za prehrambene laboratorije

Srbija: kupnja laboratorijske opreme za istraživanje mesa

Grčka: uspostava centra za maslinarstvo

Albanija: opremanje laboratorija za  mljekarstvo

 

 

PARTNERSTVO:

U projekt su uključena 21 partnera iz 8 zemalja Jadranskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Grčka, Albanija)

Partneri:

LP: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

P1: Veneto agricoltura- regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno- prehrambeni sektor (Italija)

P2: CONSVIPO- Konzorcij za razvoj Polesina (Italija)

P3: Regija Emilia Romagna- Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i lovstvo (Italija)

P4: CRPV Centar biljnu proizvodnju (Italija)

P5: CERTH Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas (Grčka)

P6: EC BIC Epirus- Poslovni i razvojni centar (Grčka)

P7: Institut za higijenu i tehnologiju mesa (Srbija)

P8: Institut povrćarstva (Srbija)

P9: Albansko poljoprivredno-poslovno vijeće (Albanija)

P10: Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i zaštite potrošača (Albanija)

P11: Sveučilište Crna Gora (Crna Gora)

P12: Sveučilište iz Ljubljane- Veterinarski fakultet (Slovenija)

P13: Poljoprivredna i šumarska komora Slovenije- Institut  za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica (Slovenija)

P14:  Zadarska razvojna agencija (Hrvatska)

P15: ASSAM Agencija za poljoprivredno-prehrambeni sektor Marcha (Italija)

P16: DARE: poljoprivredno prehrambeni regionalni distrikt (Italija)

P17: IDA Istarska razvojna agencija (Hrvatska)

P18: RERA- javna institucija za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije (Hrvatska)

P19: Regionalna razvojna agencija DUNEA(Hrvatska)

P20: Federalni poljoprivredno mediteranski institut Mostar (Bosna i Hercegovina)