Logo
 HR  ENG  ITA 

Edukacijski gastronomski centar Istre

KEY Q: Ključ kvalitete istarske gastronomije

U cilju trajne edukacije i usavršavanja ugostiteljskog osoblja te valorizacije poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre, AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre organizirati će radionice za kuhare i konobare u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu.

Radionice će se odvijati u proljetnom i jesenskom terminu i to ponedjeljkom, utorkom i srijedom, kako bi omogućili nesmetani rad Vaših objekata vikendom i tijekom ljetne sezone. Teme radionica dogovorene su s Obrtničkom komorom Istarske županije, Cehom ugostiteljstva i turizma.

U nastavku se nalazi tablica s radionicama, predavačima i terminima kao i sa svim uputama za rezervaciju.

Projekt edukacija odvija se uz pomoć i sufinanciranje:

 • Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Istarske županije,
 • Hrvatske gospodarske komore – Županijska komore Pula,
 • Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
 • Upravnog odjel za turizam,
 • Turističke zajednice Istarske županije

Veselimo se zajedničkoj suradnji.


RADIONICE ZA UGOSTITELJE - PROLJETNI CIKLUS 2017.

14. ožujka 2017. - RADIONICA: KUHINJA S MESOM ISTARSKOG MAGARCA - Robert Perić

15. ožujka 2017. - RADIONICA: MESNI ODRESCI I ZRENJE MESA - Mario Čepek

20. ožujka 2017. - RADIONICA: BARBUN OD GLAVE DO REPA – David Skoko

21. ožujka 2017. - RADIONICA: OSNOVE RESTORANSKIH DESERATA – Robert Perić

22. ožujka 2017. - RADIONICA: KREATIVNA KUHINJA JANEZA BRATOVŽA S MESOM ISTARSKOG GOVEDA – Janez Bratovž

23. ožujka 2017. - RADIONICA: KREATIVNA KUHINJA JANEZA BRATOVŽA- DEKORACIJA TANJURA I MODERNO SERVIRANJE HRANE – Janez Bratovž

28. i 29. ožujka 2017. - RADIONICA: SOUS-VIDE- KUHANJE U VAKUMU – Robert Perić

05. travnja 2017. RADIONICA: KADEL OD GLAVE DO REPA – David Skoko

10. travnja 2017. - RADIONICA: GASTRONOMIJA ISTARSKIH TARTUFA – Damir Modrušan

18. i 19. travnja 2017. - RADIONICA: MODERNI RESTORANSKI DESERTI, NAPREDNO SLASTIČARSTVO – Robert Perić

24. travnja 2017. - RADIONICE: ALGE SJEVERNO JADRANSKOG MORA U GASTRONOMIJI - David Skoko

 


RADIONICE ZA KONOBARE- PROLJETNI CIKLUS 2017.

20.travnja 2017.- RADIONICA: OSNOVE POSLUŽIVANJA ZA KONOBARE – Igor Černjul i Radin R

 
Cijene po navedenim radionicama izražene su s PDV-om i subvencionirane su 50% od strane institucija uključenih u projekt:

 • Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Istarske županije,
 • Hrvatske gospodarske komore – Županijska komore Pula,
 • Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
 • Upravnog odjel za turizam, 
 • Turističke zajednice Istarske županije

Napomene za polaznike:

 • informacije i rezervacije termina vrši se na mail edukacije(at)azrri.hr ili na telefon 052 351 593
 • radionice se odvijaju u "Edukacijskom gastronomskom centru Istre" na Gortanovom brijegu u Pazinu (na kružnom toku ispred Plodina u Pazinu nalazi se oznaka za Edukacijski centar)
 • minimalan broj kuhara po radionice je 8, a maksimalan 12
 • ukoliko se radionica ne popuni dovoljnim brojem polaznika AZRRI će u dogovoru s ugostiteljima i kuharima promijeniti datum radionice do popunjavanja
 • kuhar polaznik dužan je na radionicu ponijeti primjerenu kuharsku opremu
 • početak radionica je u 9.00 h, osim radionice za Cheff-a Roberta Perića koje započinju u 10.00 h