Logo
 HR  ENG  ITA 

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.o Pazin

Ulica Prof. Tugomila Ujčića 1

52000 Pazin

OIB: 90943600495

Osnivač: Istarska županija

 

Nadzorni odbor se sastoji od:

Stjepan Mraković - Predsjednik

Maja Stranić Grah - Zamjenik Predsjednika

Sanja Jurman - član

Mario Paliska - član

Davor Pinzan - član

 

Skupština Društva:

Boris Miletić

 

Osnivanje Društva AZRRI d.o.o. Pazin

Pravilnici Društva AZRRI d.o.o. Pazin

Etički kodeks Društva AZRRI d.o.o. Pazin

Odluke Uprave Društva

Odluka o imenovanju Revizora

Zaključci sa Kolegija Voditelja 2015

Zaključci sa Kolegija Voditelja 2016

Programi rada Društva AZRRI d.o.o. Pazin

Godišnja izvješća o poslovanju Društva AZRRI d.o.o. Pazin

Godišnja financijska izvješća

Spriječavanje sukoba interesa

Društvo  AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, Pazin  objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ AZRRI – AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.

Naručitelj AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, Pazinu u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:  

TVORNICA d.o.o. Pazin

TERRA DIVINA d.o.o. Buzet

Obrt za trgovinu, proizvodnju i sport MAREDA, Poreč


II.

Ovaj  popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.